rafael02Contributie
De maandelijkse contributie voor onze groep verschilt per leeftijdsgroep/speltak:

 • Bevers € 9,00 per maand
 • Welpen, Esta's, Scouts, Verkenners € 11,50 per maand
 • Explorers (voorheen Rowans/Sherpa's) € 13,00
 • Stam € 12,00 per maand

* Vermeldde contributie bedragen gelden vanaf 1 oktober 2015.

Betalingsgegevens

 • Rekeningnummer: NL29RABO.01546.78.740
 • Ten gunste van: Scouting St. Rafaël te Eindhoven.
 • Onder vermelding van: Voor- en achternaam van uw kind(eren), de speltak(ken) en de periode waarop het betrekking heeft.

installatie2 kamp2 rafael25 kamp8

Bijzonderheden contributie

 • Contributie dient vooraf voor de 1ste van de maand betaald te worden.
 • Contributie loopt het hele jaar door, dus ook tijdens de zomervakantie.
 • Voor nieuwe leden (met uitzondering van bevers) geldt dat er een eenmalige kampbijdrage betaald dient te worden van € 6,50 per maand voor de maanden oktober tot de ingangsdatum van het lidmaatschap. Graag apart overmaken onder vermelding van kampbijdrage, naam en speltak van het kind.
 • Nieuwe bevers hoeven geen kampbijdrage te betalen, omdat zij niet op zomerkamp gaan, maar éénmaal per jaar op weekend gaan.
 • De reguliere kampen en weekenden zijn bij de contributie inbegrepen.
 • Voor de Explorers is deelname aan een aantal regio-activiteiten inbegrepen.
 • Indien meerdere kinderen van één gezin lid zijn, willen we voor de eenvoud van onze administratie per kind een aparte betaling ontvangen. Altijd onder vermelding van voor- en achternaam van uw kind, de naam van de speltak en de periode waarvoor betaald wordt.
 • Als er drie of meer kinderen uit één gezin als jeugdlid (excl. stam) bij onze groep staan ingeschreven, dan hoeft u voor het jongste kind geen contributie te betalen.
 • Het is niet mogelijk contant te betalen.
 • We maken op dit moment geen gebruik van automatische incasso, versturen geen facturen of acceptgiro's. De eenvoudigste manier om de contributie op tijd over te maken is een periodieke betaling in te stellen via uw bank of telebankierpakket. Uw bank kan u meer informatie geven over hoe u dit kunt instellen.
  Let bij het instellen van deze periodieke betaling op dat er geen einddatum automatisch wordt ingevuld!
 • Als uw kind overvliegt naar een andere leeftijdsgroep kan het zijn dat er een ander maandbedrag gaat gelden. Het overvliegen is altijd aan het begin van het nieuwe seizoen, is uw kind overgevlogen en verandert daardoor het bedrag, dan verwachten we dat u vanaf de maand oktober voor dat seizoen het nieuwe bedrag gaat betalen. Als u een periodieke betaling heeft ingesteld, vergeet dan niet het bedrag zelf te wijzigen via uw bank/telebankierpakket.
 • De stafleden van de speltakken zijn niet op de hoogte van de contributie administratie, voor meer informatie of vragen graag contact opnemen met de contributiebeheerders van de groep. 
  Mailadres: contributie#scouting-strafael.nl.
 • Het lidmaatschap kan stopgezet worden door de stafleden van de betreffende speltak op de hoogte te brengen, zij zullen verder voor interne communicatie zorgen. Opzeggingen kunnen alleen per einde van de maand plaats vinden, contributie is voor die maand nog wel verschuldigd aan ons.
 • Wanneer deze regels rond de contributie in de toekomst wijzigen, stellen we de ouders/verzorgers van leden hiervan op de hoogte.

Geld hoeft geen spelbreker te zijn
Bij scouting horen alle kinderen erbij. Het uitgangspunt van scouting is dat geld geen spelbreker mag zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning van kinderen uit gezinnen met weinig geld die graag lid van scouting willen zijn. Bijvoorbeeld een bijdrage aan de contributie, het uniform of kampeeruitrusting vanuit bijzondere bijstand, stichting Leergeld of scouting Nederland. Vraag het bestuur om meer informatie: bestuur#scouting-strafael.nl.

 

Vragen?
Mocht u vragen hebben over de contributie, betalingsachterstanden etc. dan kunt u contact opnemen met onze contributiebeheerders (Angelique) via contributie#scouting-strafael.nl.

(om spam te voorkomen staan er geen volledig e-mailadres vermeld, vervang aub het # in eerder genoemde e-mail door @)