locatiesIn de loop van de jaren draaide Scouting St. Rafaël op een aantal verschillende locaties in Strijp, Eindhoven (en een locatie heel dicht bij Strijp). 

Patronaat St. Trudo (De Ark)
Begin juni 1945 zijn de eerste bijeenkomsten gehouden in een klein hokje (Vincentiuslokaal) onder het Patronaatsgebouw (De Ark). Dit was bereikbaar via een trapje vanuit het kerkhof. Een deel van de pastorietuin stond ter beschikking als speelterrein. 

Meisjesschool Frederiklaan
Na enige maanden verhuisde de Verkennerstroep naar een speellokaal van de kleuterschool van de meisjesschool aan de Frederiklaan. Omdat de aalmoezenier zorgde dat de Zusters dit lokaal voor de kleuters konden gebruiken -zijn vader was glashandelaar en alle ramen waren stuk- mocht de Rafaëlgroep ook gebruik maken van dit speellokaal. In 1946 hadden de Zusters het lokaal echter nodig als leslokaal en werd er regelmatig verhuisd, onder andere naar het sigarenfabriekje van Jonkergouw aan de Strijpsestraat.

Kerkakkerstraat
Toen Pater Van Aken in 1946 als aalmoezenier bij de groep kwam zei hij: "Voor ik hier wegga zal ik zorgen voor een groot nieuw troeplokaal." En hij hield woord, op 1 september 1947, de dag van zijn vertrek, werd de blokhut op grond van de kerk aan de Kerkakkerstraat ingewijd.

Rafael 1947 Verkenners Rafael Locaties 1970 stamlokaal locaties 1976 opening Botenlaan locaties 1981 opening dieprijck

Kerkakkerstraat 1948 - Stamlokaal 1972 - Botenlaan 1976 - Elburglaan 1984

Tijdens de bouw van het troepenlokaal, moesten de verkenners om de beurt ‘s nachts waken, zodat er niks weggehaald werd. In 1947 werd Van Aken als aalmoezenier opgevolgd door Kapelaan Michielsen. Hij begon te werken aan een groots opgezet tuinfeest dat enorm succes oogstte. Van de opbrengst werd een hordehol gebouwd, tenten aangeschaft en dergelijke. In de periode dat Kapelaan De Jonge aalmoezenier was, kwam de welpenhut verder tot stand. In de loop der jaren werd het lokaal aangepast en uitgebreid. In 1956 werd een nieuw dak op het troeplokaal gelegd, wat nogal wat voeten in aarde had. Ook het probleem van kapotte ruiten kwam steeds weer terug, pas jaren later opgelost met luiken voor de ramen. In dit jaar werden er tevens betonnen bakken langs de muur gemaakt om hout in te kunnen bewaren.

In 1957 werden er plannen op tafel gelegd voor de bouw van een leiderslokaal met keuken en toilet, het huidige stamlokaal. Dit was een tijdelijk lokaal, op de bouwvergunning ‘kippenhok’ genaamd, maar staat er nu nog steeds. In november 1959 was dit klaar en werden de groepsraden voortaan daar gehouden.

Later kwam de dreiging dat de gebouwen afgebroken moesten worden vanwege de aanleg van de "nieuwe weg" (Rondweg, Limburglaan). Pas in augustus 1963 was die dreiging voorbij. In 1977 was de Stichting bezig met een huurovereenkomst met de parochie af te sluiten voor het terrein. In eerste instantie voor 15 jaar, later 'levenslang' met een opzegtermijn van 2 jaar. In het contract is sprake van 32 are, slechts 12,5 is in gebruik door de scouting, de rest zijn volkstuintjes.

Begin jaren tachtig werd de blokhut voor zo'n 17.000 gulden verbouwd en werd er ondermeer een kachel geïnstalleerd. Koninginnedag 1984 was de feestelijke heropening. Er moest echter nog steeds gebruik gemaakt worden van het buitentoilet van het stamlokaal.

In 1990 werden de daken van de blokhutten aan de Kerkakkerstraat en Elburglaan vervangen, waarbij Toon van de Eijnden van het dak viel. In 1991 volgde een autoverbod voor het terrein en het jaar daarna kwam er een hek om het terrein na een bijdrage van de parochie. In 1996 werd eindelijk een eigen keuken en toiletten aan de blokhut toegevoegd. De bouw startte in maart en duurde ruim een half jaar. In december 2008 is een nieuwe huurovereenkomst met het parochiebestuur overeengekomen met een aangepaste huurprijs. In 2011 gaf de parochie de Rafaël de beschikking over een gedeelte van de naastgelegen grond, wat voorheen volkstuinen waren. In 2012 is dit "Beestenveld" officieel in gebruik genomen. 

Maria van Bourgondielaan
De Tarsiciushorde is sinds 1968 onderdeel van Scouting St. Rafaël. Vanaf de jaren dertig tot 1975 waren zij gehuisvest in een gebouwtje achter de jongensschool in de Gagelstraat. Vanaf 1972 leverde dat steeds meer problemen op, het gebouw was erg bouwvallig, maar de eigenaar, het kerkbestuur, wilde geen geld stoppen in renovatie. Op 15 mei 1975 moest de Tarcicushorde het gebouw aan de Gagelstraat ontruimen, het werd gesloopt ten behoeve van een plantsoen. Er werd druk gezocht naar nieuwe huisvesting. In de tussenliggende tijd draaide de St. Tarcisiushorde in het hordehol van de Rafaelhorde aan de Kerkakkerstraat. Uiteindelijk kon men per 1 januari 1976 in de Maria van Bourgondiëlaan terecht.

Op 20 augustus 1980 eiste de St. Jozefvereniging dat de Tarsiciushorde het hordehol aan de Maria van Bourgondiëlaan per direct zou verlaten omdat het een peuterspeelzaal werd. Dit ging zonder overleg omdat er geen huurovereenkomst was. De Tarcisiushorde vertrok voor een korte tijd naar een onbekende locatie, maar deze was ongeschikt omdat "het te netjes was". De gemeente had ook geen oplossing en na lang overleg werd besloten dat ze misschien ook wel naar de Elburglaan konden verhuizen, net als de gidsen en kabouters. De welpen van de Rafaëlhorde deelden hun lokaal tijdelijk met een hobbyclub, maar de ruimte delen met de Tarcisiushorde was blijkbaar geen voor de hand liggende oplossing. 

Botenlaan
Er werd in 1975 hard gewerkt om het Scoutingpaviljoen aan de Botenlaan op te knappen. Dit was vrijgekomen voor 'het meisjeswerk'. De pas opgerichte Strijpse meisjesscouting kon hier vanuit Scouting St. Sebastiaan naartoe verhuizen. Het district investeerde hiervoor zo’n 5.000 gulden. Toch werd de Botenlaan op 31 december 1979 alweer opgezegd, omdat deze in een erbarmelijke toestand verkeerde en verhuisden de kabouters, gidsen en Rowans/Sherpa's naar blokhut Dieprijck aan de Elburglaan.

Elburglaan
In 1979 hield de Koenraadgroep op te bestaan en kwam de blokhut Dieprijck leeg te staan. Er werd veel gepraat over een mogelijke verhuizing van de Rafaël naar de Elburglaan. In 1980 bereikte het bestuur van Scouting St. Rafaël overeenstemming met het stichtingsbestuur van Scouting St. Koenraad over de scoutingblokhut aan de Elburglaan. In deze blokhut moesten nog wel veel verbouwingen verricht worden, maar het was toch een hele verbetering ten opzichte van de Botenlaan. In januari 1983 ging het beheer officieel van de St. Koenraad naar de Stichting St. Rafaël. De praktijk was dat Rafaëlleden zitting in de St. Koenraad namen en de stichting Jeugdbelangen Koenraad bleef bestaan met als enige taak het beheer van blokhut Dieprijck. In 2005 besloot de groepsraad tot opheffing van deze stichting.

Ook hier werden in de loop van de jaren wat aanpassingen en verbeteringen gedaan. In 1987 werd besloten om het buitentoilet te vervangen door toiletten in de keuken. In 1990 werd er een hek rond de Elburglaan geplaatst, later ook met slot. Dit gebeurde op uitdrukkelijk verzoek van Frits Philips, eigenaar van de grond. De band met de eigenaar werd regelmatig aangehaald, zo bouwde de Rafel met de scouting Wielewaal en scouting Albert Schweizer die ook op Philipsgrond zaten een erehaag met 1.000 bloemen voor zijn 100ste verjaardag in 2005.

In 2007 na de dood van Frits Philips (in 2005) is de grond waar de blokhut staat uiteindelijk in handen gekomen van de nieuwe eigenaar van Landgoed de Wielewaal. De grootste verandering van de afgelopen jaren is het nieuwe hek met hoge geluidwal die het terrein van De Wielewaal scheidt. En recent is er een speeltoestel geplaatst en een eigen electriciteitsaansluiting aangelegd.