stam 2007 uitstapje mlkStafleden sluiten zich vaak aan bij een eigen speltak, de stam. Bij andere groepen ook wel Pivo's genaamd, naar de oude Pioniersters en Voortrekkers. Scouting St. Rafael heeft in haar verleden verschillende stammen gehad als voorgangers van de huidige MLK stam.

 

Kardinaal de Jongstam
In 1949 besloot hopman Van der Sommen om een stam te beginnen. Hij richtte dat jaar de Kardinaal de Jongstam op. Het werd de eerste stam van onze groep. De stam werd helaas na enige tijd geliquideerd vanwege het heengaan van oubaas Van der Sommen. Hopman Leo van Bree maakte in 1951 een doorstart met de stam, welke aanvankelijk slechts vier leden telde. In 1964 stond deze stam op hangen of vallen. Er waren nog maar twee leden over en zij gingen toen naar de Paulusstam.

Stamlokaal
In 1959 werd er op het terrein van de blokhut aan de Kerkakkerstraat een nieuw stam-staflokaal gebouwd voor 8000 gulden. Met toestemming van de bisschop was het geld geleend van de parochie. Het mocht tien jaar blijven staan en werd op 8 november feestelijk ingezegend door aalmoezenier J. de Jonge, waarna de Kardinaal de Jongstam het in gebruik nam. Voor die tijd waren zij in het troeplokaal ondergebracht. Voor het eerst was er nu stromend water en een wc. Anno 2010 staat het stamlokaal er echter nog steeds! Het vijftig jarig bestaan van het stamlokaal is bij het friet eten met een champagnetoost gevierd.

Centrale stam en John F. Kennedystam
De senioren lieten het er gelukkig niet bij zitten en wilden een nieuwe stam oprichten. Het idee werd geopperd om een centrale stam voor Strijp op te richten die dan hopelijk wat stabieler zou zijn. Dit werd in november 1964 een feit. Ze vestigden zich in het stamlokaal van de St. Rafaël. Op 12 januari 1965 scheidde de Tarcisiusstam zich af van de centrale stam en zij werden op 6 maart van dat jaar geïnstalleerd als de John F. Kennedystam. De John F. Kennedystam werd echter in maart 1969 opgeheven. De baas en oubaas van de centrale stam hadden indertijd via de groepsraad contact met onze groep. Op 8 november 1968 gaven zij namens de centrale stam te kennen dat ze graag per 1 januari 1969 weer de Rafaëlstam wilden worden. Zo geschiedde. Ondertussen was er ook nog een groep studenten genaamd ‘Nog Effe’ die toen tijdelijk van het stamlokaal gebruik maakten.

Ds. Martin Luther Kingstam
In het najaar van 1967 werd door Harrie van Poppel en Peter Krop een stam opgericht die na de moord op ds. Martin Luther King in 1968 zijn naam kreeg. De stam behoorde aanvankelijk bij de Willibrordusgroep, maar in 1971 kwam deze Ds. Martin Luther Kingstam bij onze groep. De stam (ook wel M.L.K.-stam genoemd) had nogal wat moeilijkheden gehad bij de Willibrordusgroep, moest daar vertrekken en draaide vervolgens een tijdje op de slaapkamers van de leden.

stam 1976 voetbal stam 1992 jubileum 25 jaar MLK 

In 1971 sloot zij zich na enkele besprekingen tussen stam- en stafleden aan bij de Rafaëlgroep. De stam had toen weer een thuis in ons stamlokaal en de Rafaëlgroep kreeg een nieuwe speleenheid; de Pivostam. Dit alles kreeg een officieel tintje op een bijeenkomst voor stam- en stafleden op 17 september 1971. De stam kreeg twee vertegenwoordigers in de groepsraad en de traditie van een jaarlijks stam-stafweekend begon. Ook een andere terugkerende activiteit van de stam, een dia-avond na het kamp, werd ieder jaar druk bezocht. Ook zou de stam de komende jaren het groepsweekend organiseren.

In de winter van 1971-1972 organiseerde de stam een kerstboomverbranding in Eindhoven en het stamkamp de zomer daarna leidde helemaal naar Duitsland, Oostenrijk, Joegoslavië en Italië. In 1974 ging de stam gescheiden op kamp: het jongere gedeelte dat naar Luxemburg op kamp ging had minder geld dan het oudere gedeelte van de stam, dat haar vertier in Engeland zocht. Welk kamp het gezelligst was, is nog onbeslist. In 1976 bracht het stamkamp de zeven leden in een busje naar het Franse plaatsje Besse en Chandesse. Het jaar daarop belandde men in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië, ondanks het feit dat Freiburg de bestemming was geweest.

Anno 1978 moesten meisjes vanaf 17 jaar hun eigen weg zoeken, want de stam draaide nog niet gemengd. Een poging daartoe was in het seizoen 1970-1971 reeds mislukt. Door de stafleden Cora, Mieke en Henny werd de stam gelukkig over haar drempelvrees geholpen en vanaf 1979 werd er wel gemengd gedraaid. Enige tijd later, op 27 april 1981, werd de leeftijdsgrens voor stamleden van 16 naar 17 opgeschoven.

In 1992 werd het vijfentwintigjarig jubileum van de M.L.K.-stam eveneens groots gevierd. Er werd een vossenjacht gehouden en een receptie georganiseerd. En ook het dertigjarig jubileum in 1997 werd voor de groep gevierd met een vossenjacht in de binnenstad van Eindhoven.

Na wat magere jaartjes qua ledenaantallen in het begin van de eenentwintigste eeuw, kende de stam een opleving in het seizoen 2006-2007. Vanwege een flinke toestroom van nieuwe stamleden steeg het ledenaantal tot over de twintig! Dit was met name te danken aan de overvliegende Rowans en Sherpa’s (in vroeger tijden ‘senioren’ genoemd), maar ook de aansluiting van oudere stafleden bij de gezelligheid op vrijdagavond droeg hier aan bij. Het stamweekend van 2007 werd doorgebracht in Den Haag en het jaar daarop was de M.L.K.-stam in Den Bosch te vinden voor een weekendje ontspanning.

Inmiddels heeft zowel de Ds. Martin Luther Kingstam als het stamlokaal vele gezichten gekend. Hoewel het momenteel wat rustig is rond de stam, zien we vol vertrouwen het vijftigjarig jubileum in 2017 tegemoet.