Rafael 1975 das tarscsius 2Scouting St. Tarcisius is een oude scoutinggroep uit Strijp. Alleen de welpenhorde bestaat nu nog als onderdeel van Scouting St. Rafael. Er is weinig van de historie van deze groep terug te vinden.

Scouting St. Tarcisius had in 1930 een flink aantal leden en was gevestigd in de Gagelstraat in Strijp. De groep was opgericht vanuit de Antoniusparochie als jongensgroep met een verkennerstroep en welpenhorde. In de jaren 1945-1950 had de St. Tarcisius een groepsblad 'De Pionier' waar wel exemplaren van bewaard zijn gebleven. In de jaren '60 kampte Scouting St. Tarcisius -net als andere verenigingen in Eindhoven- met een tekort aan leden en leiders. In 1964 werd er voor het eerst gesproken over een samenvoeging met de Rafaël. In 1966 ging de Tarcisiustroep (verkenners) met de Rafaëltroep op kamp vanwege te weinig leden. Kort daarna hadden ze geen leden meer en hield op te bestaan.

St. Tarcisius Horde naar St. Rafaël
Scouting St.Tarcisius bestond in 1967 alleen nog maar uit een horde (welpenspeltak). Op 1 januari 1968 werd deze officieel bij scouting St. Rafaël gevoegd. Voor beide groepen was dit een ingrijpende verandering. In het krantenartikel over 25 jaar Rafaël in 1970 werd gesproken over 20 welpen Rafaëlhorde en 20 'geannexeerde' welpen Tarsiciushorde. Het duurde nog zeven jaar voordat de Tarciciushorde de Rafaëldas ging dragen. Op het groepsweekend in 1975 was het eindelijk zo ver. Vanaf dat moment voelden ze zich definitief bij de groep thuis.

In dat jaar wisselde de horde ook nogal eens van locatie. In mei moesten ze het hordehol aan de Gagelstraat verlaten en deelden ze tijdelijk het Hordehol aan de Kerkakkerstraat met de Rafelhorde. In januari 1976 verhuisden ze naar de Maria van Bourgondiëlaan. Vervolgens gingen ze in 1980 naar de Elburglaan waar ze nu nog altijd draaien. Namen van stafleden uit die jaren zijn Els Heesakkers, Marleen van Luytelaer, Rita Veeneman, Petra Heymans en Els Schellens.

welpen00 welpen 1985 groepskamp Mook welpen elastiekbakkesen welpen kamp jaren 90

In 1985 kwam het gemengd draaien van de speltak ter sprake. Dit in navolging van de welpen St. Rafaëlhorde die in 1983 al meisjes toelieten. Ook de kabouters Elburglaan lieten sinds kort jongens toe. Vanwege staftekort draaiden de welpen met ongeveer 17 jongens en kabouters met 15 leden al regelmatig samen. In 1986 was dat elke week, van februari tot en met het zomerkamp. Vanaf september 1986 werden na stemming in de groepsraad de speltakken officieel samengevoegd. De gemengde speltak bleef de naam welpen Tarcisiushorde hanteren en speelden het welpenthema.

De jaren erna bleef zowel het ledenaantal als het aantal actieve stafleden schommelen. In 2001 gingen de welpen samen met de Esta´s op kamp in Oosterbeek vanwege het lage ledenaantal (5). In 2003 werd er regelmatig samen gedraaid vanwege het lage aantal welpen stafleden. In die jaren trok het ledenaantal weer aan tot 27, de laatste jaren is het weer lager, vooral doordat er veel woningen in de directe omgeving gesloopt zijn.

Kabouters
In 1969 was er geen scouting voor meisjes meer in Strijp. De drie Strijspse jongensgroepen hadden plannen om een kabouterkring voor Strijp op te richten. Er kwam toen echter nog niets van terecht. Pas in 1974 begonnen de voorbereidingen voor de oprichting van een kabouterkring. Er werd overleg gepleegd tussen de Strijpse groepen en er werd druk gezocht naar mogelijke leidsters. Besloten werd om te beginnen bij de St. Sebastiaangroep, omdat deze de meeste ruimte had. Op 31 augustus 1974 werd eindelijk begonnen. Het grootste probleem was het vinden van stafleden. Jeugdleden werden heel wat makkelijk via een advertentie geworven.

Op 8 maart 1975 werd de kaboutergroep geïnstalleerd. Ze verhuisden in 1975 wegens ruimtegebrek van de St. Sebastiaan naar het paviljoen aan de Botenlaan. Eind 1975 werd besloten dat de Strijpse kabouters opgenomen werden in de St. Rafaëlgroep. In 1980 verhuisden de kabouters naar de Elburglaan. Ondanks de aanwezigheid van de welpen Tarsicius, werd er gewoon ongemengd gedraaid.

Gemengd draaien
Vanaf begin jaren '80 werd er wel gesproken over het gemengd gaan draaien van deze leeftijdgroep. Een van de ideeën was om de kabouters samen te voegen met de Welpen van de Rafaelhorde. En bijzonder genoeg niet de Tarcisiushorde op dezelfde blokhut. Uiteindelijk ging de Rafaelhorde wel gemengd draaien, maar met nieuwe meisjes en drie meisjes van de kabouters. Uiteindelijk vond de groepsraad dat ook de kabouters 'eraan moesten geloven' en jongens in hun speltak toelaten.

Pas in halverwege jaren tachtig. toen de welpen St. Tarcisiushorede en de Kabouters vrijwel continue samendraaiden wegens gebrek aan stafleden, werden de speltakken samengevoegd. Dit gebeurde onder naam en met verhaal van de Welpen Tarcisiushorde.