Rafael 1960 zomerkamp brunsum verkennersDe verkennerstroep werd 28 juli 1945 officieel opgericht en was de eerste speltak van scouting St. Rafaël. Initiatiefnemer was aalmoezenier Verschuuren van de Trudo parochie samen met de leiders Dresen, Van Eijk, Aarts, De Brouwer en Leo van Bree. Deze speltak was alleen voor jongens.

Er werd gestart met twaalf jongens in het kleine keldertje onder het patronaat (De Ark). Na twee maanden waren er al vierentwintig jongens, verdeeld over de patrouilles Kieviten, Spechten en Houtduiven. Het eerste grote avontuur was een kamp van twee dagen in Waalre bij de tennisbaan, langs het fietspad Eindhoven-Waalre. In november '45 werden de eerste verkenners geïnstalleerd. De aalmoezenier werd al snel overgeplaatst en de nieuwe aalmoezenier Pater Van Aken regelde een nieuw troepenlokaal. Dit werd in 1947 geopend aan de Kerkakkerstraat op terrein van de parochie.

 

In die periode waren Van de Sommen, Wilbrink en Van Oorschot stafleden. De spil van de staf bleef echter Leo van Bree, die in deze moeilijke naoorlogse jaren het toch gepresenteerd heeft de verkennersbeweging een vaste plaats in de St. Trudoparochie te geven. In 1951 waren er zoveel verkenners dat de verkennerstroep (speltak) werd gesplitst in de Henri Dunanttroep en de Dr. Poelstroep. In de jaren 1955 - 1956 liep de belangstelling voor de verkennerij onder de jeugd terug. In de jaren erna kwam steeds de samenvoeging van de twee troepen ter sprake.

Rafael 1952 op leenderhei met hopman van oorschot verkenners 1996 verkenners zomerkamp 2000 Mook verkenners 1994

Een verkennerstroep stond onder leiding van een hopman en daarnaast een vaandrig. En deze woonden bij voorkeur in de Trudoparochie. Hopmannen uit deze periode zijn Leo van Bree en zijn opvolgers Cor Bal en Piet van Oorschot. In 1957 stappen de laatste op en werd Toon van de Kerkhof hopman. Hij is altijd zeer actief geweest, vooral in het organiseren van kampvuurfeestjes en groepsactiviteiten en is de componist van het welbekende Rafaëllied.

In augustus 1961 werden de twee troepen definitief bij elkaar gevoegd. Zowel door gebrek aan leiding als aan kinderen. Deze nieuwe troep bleef wel twee keer in de week troep draaien en wel één keer op een avond en één keer op zaterdagmiddag. In 1963 was het probleem om aan jeugdleden te komen alleen maar groter geworden. Dit jaar was een crisisjaar in de geschiedenis van de Rafaël. De twee hordes (welpenspeltak) werden bij elkaar gevoegd en de weinige jongens die nog bij de verkennerstroep waren gingen naar de Aloysiustroep. Op dat moment bestond er tijdelijk geen Rafaëltroep meer, alleen een welpenhorde.

Er speelde in die tijd ook de dreiging dat de gebouwen afgebroken moesten worden voor 'de nieuwe weg' (de rondweg Limburglaan) waardoor er weinig animo onder de staf was om door te gaan. Toen die dreiging voorbij was, maakte Will van Bree in augustus 1963 een doorstart en vanaf dan is er weer een Rafaëltroep met voldoende jongens na het overvliegen.

Niet alleen de Rafaël had in die jaren een tekort aan leden, dat gold ook voor andere scoutinggroepen in Strijp. Zo ging de St. Tarcisiustroep in 1966 mee op zomerkamp omdat ze zelf te weinig leden hadden. Het jaar 1970 was weer een crisisjaar in de geschiedenis van de Rafaëltroep door een groot gebrek aan leden. Opnieuw werd er gedacht aan opheffen van de troep. Dat jaar waren er tijdens het kamp maar acht verkenners. Daarbij hoorden wel veel verkenners die later fanatieke stafleden en groepsvoorzitters werden: Gijs van de Weerden, Frank Snijders, Wim de Waal en Frans Vermeulen. In de jaren zeventig gaat de verkennerstroep rustig verder, met steeds wisselende ledenaantallen. Hoogtepunten uit die jaren zijn onder andere de buitenlandse kampen, al dan niet op de fiets.

verkenners patrouille Zwaluwen verkenners 1985 groepskamp Mook verkenners04 verkenners01

Op de groepsraad van 12 oktober 1983 komt het voorstel om de gidsen en verkenners gemengd te laten draaien. Het voorstel wat na het kamp uitgewerkt moest worden luidde dat er twee gemengde speltakken zouden komen, een op de Elburglaan en een op de Kerkakkerstraat. Vanuit de overvliegende jeugdleden en vrijwillige wisselingen waren er voorlopig nog ongemengde patrouilles, Vanaf 1984 draaien de verkenners gemengd. Eerst in ongemengde patrouilles, jaren later ook in gemengde patrouilles. De naam werd officieel veranderd in Verkenners/Gidsen. In de praktijk wordt nog steeds alleen de naam verkenners gebruikt.

Eind jaren tachtig was scouting weer populair en had de speltak meer dan 20 leden. In de jaren negentig is er een gezamenlijk zomerkamp met de scouts naar Luxemburg geweest, vanwege gebrek aan leden en stafleden. Ook nu wordt er wel eens samen gedraaid, maar dan voor de lol. Samen 'kwalleballe' bijvoorbeeld.