RafaelIn het voorjaar van 1945, net na de oorlog, werd in Strijp een scoutinggroep opgericht in de St. Trudo-parochie. In juli van dat jaar was de eerste speltak, een verkennerstroep een feit. In de jaren erna werd de groep uitgebreid met een welpenhorde en voortrekkers. Jaren later kwamen er ook speltakken met meisjes bij en werd het een gemengde scoutinggroep.

 

Jaren veertig
In het voorjaar van 1945, net na de oorlog, ontstond in Eindhoven de eerste speltak van scouting St. Rafaël. Het was een Verkennerstroep, officieel opgericht op 19 juli 1945 op initiatief van onder andere kapelaan Verschuuren, vaandrig Dresen en hopman Van Eijck. De naam is door de aalmoezenier aangedragen omdat de aartsengel Raphaël in het boek Tobias van het oude testament een echte verkennersrol speelt. Dat er direct na de oorlog behoefte was aan dit soort jeugdwerk blijkt uit de grote toeloop van leden. In de jaren '46-'47 groeide de groep en al gauw bestond deze uit twee troepen (Verkenners), twee hordes (Welpen) en een stam. De groep nam haar intrek in een eigen blokhut met troepenlokaal (en later hordehol) aan de Kerkakkerstraat.

Rafael 1948 eerste hordemiddag Rafael 1948 hordemiddag 2  

Jaren vijftig
In januari 1951 werd het vijfjarig bestaan gevierd. De groep telde toen 64 leden onder leiding van Akela Werter, Akela Braun, Bacheera Lennarts, Raksha Lazeroms bij de Welpen en hopman/groepsleider Leo van Bree en vaandrig Will van Bree bij de Verkenners. Op 11 april 1952 organiseerde de groep een geslaagde ouderavond in het patronaat en ook 25 april werd een onvergetelijke dag: met twee bussen vertrokken de groep naar Rotterdam voor een boottocht en een bezoek aan dierentuin Blijdorp. In oktober maakte de groep een busreis naar Grave en bezocht daar het Blindeninstituut. Ook werd er in november 1952 een groepskrant uitgegeven.

 Rafael 1953 installatie Th Harle Rafael 1953 ruine monschauw zomerkamp duitsland 

In januari 1953 werd Nederland getroffen door de Watersnoodramp. In nacht en ontij trokken leiders en voortrekkers naar het rampgebied om samen met vele anderen de strijd tegen het water op te nemen. Ook deed de Rafaël mee met de actie 'heitje voor karweitje' om geld op te halen voor de slachtoffers en het getroffen gebied. In 1955 werd het tienjarig jubileum van groep gevierd met de kabouters en gidsen Lidwina. "We mogen we tevreden zijn. Onze groep telt thans twee hordes, twee troepen en een stam, tezamen 106 leden en met vertrouwen gaan we de toekomst in. Goede jacht en zonnig spoor". - Groepsleider J. Janssen, 1956

Eind jaren vijftig liep de belangstelling voor de Verkennerij terug. Voor de jeugd kwamen er meer mogelijkheden tot ontspanning, wat nadelig was voor scouting. Bovendien verhuisden veel gezinnen toen naar nieuwbouwwijken, waardoor er in de oudere wijken een ledenprobleem in plaats van een leidersprobleem ontstond. In 1951 werd er een groepskas ingesteld. De contributie was per jaar ƒ 2,50 per lid, een gezin met twee leden betaalde ƒ 3,50. Daar kwam apart kampgeld bij van ƒ 10,- voor de Welpen en ƒ 15,- voor de Verkenners.. De inkomsten werden verhoogd door acties, zoals de jaarlijkse 'heitje voor karweitje'-actie. In 1956 kwam er subsidie vanuit de gemeente en organiseerde de groep een Sinterklaasactie met hopman Van de Kerkhof als de goede Sint. Vanaf 1958 werd er door ouders in de parochie geld opgehaald voor de groep. Verder werd er van alles verkocht: in 1956 kalenders, in 1957 kaarsen en in 1959 oliebollen. Daarnaast hielden de gidsen en kabouters in 1957 nog een Paasactie.

Ook deed de St. Rafaël aan veel liefdadigheidsacties mee. Zo was er in de jaren vijftig al elk jaar de 'Paas Goede Daad' en werd er regelmatig meegedaan aan de landelijke vluchtelingenactie, waaronder een actie voor Hongarije in 1956. "Op verkennersgebied behoeft dit niet alleen door gebed maar ook door een extra goede daad." Voor de ouders werd in de jaren vijftig ieder jaar een apart moeder- en vaderweekend georganiseerd, een week na elkaar. Ook werd ieder jaar een ouderavond georganiseerd waar de leden stukjes opvoerden. Op deze wijze werd in 1957 ook het 12,5 jarig bestaan van de groep gevierd.

Jaren zestig
In 1963 waren er erg weinig leden: zo weinig zelfs dat de twee hordes samengingen en de laatste zes Verkenners van de Rafaël bij de St. Aloysiustroep werden gevoegd. Ter afscheid vond er een gezamenlijke rally plaats. Nu was er tijdelijk geen Verkennergroep bij de St. Rafaël. Na het overvliegen waren er echter voldoende leden en leiders beschikbaar om weer Verkenners te gaan draaien. Ook was duidelijk geworden dat de gebouwen aan de Kerkakkerstraat gewoon konden blijven bestaan. In 1965 werd het twintigjarig bestaan van de groep gevierd door een weekend te verzorgen voor een BE-groep (Bijzondere Eisen-groep) uit Tilburg die Raphaël heette. Er werd een rolstoel geschonken aan deze groep speciaal voor gehandicapte jongens. Philips verzorgde dit weekend de warme maaltijden. Eind 1967 bestond de groep uit Gidsen, Kabouters, Welpen en Verkenners, maar de ledenaantallen bleven beperkt. Het gebrek aan kinderen bleek een algemeen probleem te zijn in Eindhoven en in 1967 wordt het plan geopperd om de troep van de Tarcisiusgroep bij de St. Rafaël te voegen, wat uiteindelijk op 1 januari 1968 ook daadwerkelijk gebeurde.

Rafael 1952 op leenderhei met hopman van oorschot Rafael 1956 viering 10jarig bestaan staf Rafael 1965 Rafaelweekend met Raphael Tilburg Rafael 1960 zomerkamp brunsum

In de jaren zestig veranderden langzaam de eisen die aan nieuwe stafleden werden gesteld. Voorheen moesten 'inwerksters' stafeisen aftekenen bij de districtscommissaresse, vanaf 1966 hoefde alleen de Akela er nog maar op toe te zien dat de inwerksters deze eisen kenden. Nieuwe leiders of leidsters moesten nu drie maanden bij de groep zijn voordat ze op basiscursus mochten. Vanaf 1968 werd deze cursus alleen nog als afsluiting van de inwerkperiode gezien en kon je er niet meer voor zakken. In je drie maanden 'inwerktijd' moest je wel minimaal zes weken bij een andere horde draaien. Er kwamen ook een aantal -voor deze tijd- revolutionaire veranderingen in het uniform. In 1965 kwamen er nieuwe uniformen vanuit de landelijke organisatie. Vanaf 1966 gingen de Verkenners, met uitzondering van de hopman, een baret dragen in plaats van een hoed en vanaf 1968 mochten de Welpen 's winters een lange broek dragen! De financiële tekorten van de groep werden in de jaren zestig aangevuld door de verjaardagsactie (die in de problemen zat omdat er te weinig dames waren om zich hiervoor in te zetten), de jaarlijkse luciferactie, ballpointacties, oud papieracties en natuurlijk 'heitje voor een karweitje'. In 1966 zijn er maar liefst 17.892 pakken lucifers verkocht!

Jaren zeventig
In 1970 nam Wil van Bree afscheid van de groep. Hij was al vanaf 1957 groepsleider geweest en ging zich nu bezig houden met het organiseren van districtsactiviteiten. De depressieve stemming in 1970 over het gebrek aan leden blijkt onder andere uit het feit dat Frans van den Hurk in eerste instantie Wil van Bree niet wilde opvolgen, omdat hij bang was dat de groep het einde van het jaar niet zou halen. Toch nam Wil van Bree na ruim tien jaar trouwe dienst afscheid. Frans van den Hurk volgde hem per 1 januari 1971 alsnog op. Vanaf 1970 trad een nieuwe subsidieregeling van de gemeente in werking. Vanaf 1970 werd de opbrengst van de verjaardagsactie van de Trudoparochie gedeeld met de Zonnebloem. Ook dat is nu nog het geval.

Rafael 1975 Groepskamp verkenners Rafael 1975 das tarscsius 2 Rafael 1975 kabouterkamp Lierop Rafael 1976 Carnavalsoptocht draak

Activiteiten in de jaren zeventig waren de gezamenlijke St. Jorisviering met de groepen van Strijp, een door de stam georganiseerd groepsweekend in Oirschot en de tweejaarlijkse Rodeo. Het district organiseerde eind jaren zeventig verscheidene 'Scout In's' waar de stafleden enthousiast aan meededen. Bovendien werd meegedaan aan de Musi-Scout, een zeer geslaagd Scouting muziekfestijn.

In 1973 gingen de verschillende scoutingorganisaties samen in één organisatie: Scouting Nederland. Vanaf dat moment was het ook officieel mogelijk om gemengde speltakken op te richten. Reeds in 1974 werd er een 'Pivocar' georganiseerd, waarmee het carnavals-feest voor Scoutingleden werd geopend. 1975 was onder andere het jaar van het dertigjarig jubileum. De werkzaamheden van de commissies uitten zich in een fietsenrally, een groepsweekend, een groepskamp in St. Jorisweert (België), een receptiereünie, een ouderweekend (wat meteen een traditie werd) en een open dag. Op het groepsweekend 1975 ging de Tarcisiushorde de Rafaeldas dragen en maakten niet alleen officieel maar ook voor het eigen gevoel echt deel uit van de groep.

In 1976 liep de hele groep met de carnavalsoptocht mee als St. Joris en de 200-potige draak. De St. Rafaël vierde dat jaar samen met de andere Strijpse groepen St. Joris. Er werd zoals ieder jaar meegedaan met de districtszwemwedstrijden, waar veel medailles werden gewonnen. Tevens werd er in februari een commissie opgericht om te kijken of een groepsblad haalbaar was en werd er in april een corveerooster opgesteld om de blokhutten schoon te houden. De Tarciciushorde draaide in dat jaar nog op de Maria van Bourgondiëlaan. In 1978 werd een groepsouderweekend georganiseerd. In 1979 werd er, net als in 1977 door de groep een gezinsfietsrally op poten gezet. Deze laatste twee activiteiten, het groepsouderweekend en de gezinsfietsrally, waren in het jubileumjaar 1975 zo goed bevallen dat ze voortaan beurtelings ieder jaar georganiseerd.

Op 20 maart 1975 wordt de 'stichting Scouting St. Rafaël' officieel opgericht. zij gaan de materiële belangen van de groep verzorgen. In maart 1977 werd het Scoutingpaviljoen aan de Botenlaan officieel geopend. Bij deze gebeurtenis kon de groep ook vieren dat zij voortaan 100 leden telde. In 1982 waren er zelfs 122 jeugdleden. In augustus 1978 werd zoon Bai Tarawalie via het Foster Parents Plan geadopteerd door de St. Rafaël. Ook een ander 'kindje' van de Rafaël wordt geboren: groepsblad het Raffeltje verschijnt voor de eerste keer. Op 'financieel gebied' werd er vanaf 1976 tot en met 1987 jaarlijks een bloembollenactie georganiseerd, die ieder jaar tot een groter succes uitgroeide. De steeds hogere opbrengsten brachten de groep ertoe het 'heitje voor een karweitje' (stammend uit 1953) maar af te schaffen.

Jaren tachtig
In 1980 werd het vijfendertigjarig jubileum gevierd. Het jubileumjaar bruiste van de activiteiten: een dagje uit in Wanrooy, een open dag, een groepskamp in St. Jorisweert, een oudergroepsweekend (een naamsverandering ten opzichte van het 'groepsouderweekend') in Steensel en een vossenjacht in de binnenstad van Eindhoven. Het was jammer dat de meeste van deze activiteiten door het slechte weer letterlijk in het water vielen. In april 1981 was er voor het eerst een stemming voor het bestuur. Het jaar daarna was er op 8 en 9 mei een oudergroepsweekend en vanaf augustus begon de groep met het opstellen van een huishoudelijk reglement. In 1983 wordt voor de eerste keer een Fancy Fair (open dag met rommelmarkt) georganiseerd. Daarnaast was er deelname aan de tweejaarlijks terugkerende Rodeo, een andere grote activiteit in de eerst helft van het decennium.

Rafael 1984 lustrum kabouters Rafael 1985 groepskamp Mook RS Rafael 1987 Berghem Rafael 1987 Beverweekend3

Begin jaren tachtig werd er veel gesproken over gemengd draaien van de speltakken, dus jongens en meisjes in één speltak. Revolutionair. Met de eerste meisjes bij de welpen Rafaelhorde in 1983 was de eerste gemengde speltak een feit. Ook 1985 was een jubileumjaar, dat gevierd werd met een groepskamp op de vertrouwde locatie in Mook. In 1986 is er een oudergroepsweekend. Het jaar daarna wordt Frank Snijders groepsleider. In 1986 werd een Bevers-speltak opgericht, voor kinderen van 5 tot 7 jaar. Vanaf oktober 1989 verkoopt de groep scoutingtruien (zwart met witte opdruk) voor ƒ 27,50 per stuk. De ledenaantallen zien er voor de zes speltakken bovendien goed uit: er zijn 115 kinderen en 8 stamleden, begeleidt door zo'n 34 stafleden. De fietsenrally van 30 april en het buurtfeest met band 'Sorry' op 9 september zijn andere grote activiteiten van het jaar.

Jaren negentig
In 1990 werd het jubileumjaar gevierd met voor de verandering een groepskamp in Mook. Ook was er een fietsenrally op Koninginnedag, 30 april. In navolging van het vorige jaar bereikten de ledenaantallen opnieuw een hoogtepunt, nu met een totaal aantal van 163! De oprichting van een tweede Bever-speltak voor de allerjongsten, vindt eveneens in dit jaar plaats. In juni werd met Petra Hageman bovendien het eerste vrouwelijke bestuurslid binnen de groep verkozen. Omdat de kaarsverkoop tegenviel besloot de groep te stoppen met deze actie en verkochten zij in plaats daarvan in december kerstkaarten. In 1991 kost een groepsdas ƒ 11,-. De Actie voor Afrika, die dat jaar geld inzamelt door diverse acties van de onderbouw, brengt zo'n ƒ 1200,- op. Dit is ook het jaar waarin er afgesproken wordt dat er voortaan één staflid met een rijbewijs alcoholvrij (AV) zal zijn. Het jaar erna vind het Sorry-feest plaats.

Rafael 1990 groepskamp Rafael 1998 Oudergroepsweekend Musical Rafael 1997 Overvliegen en vrijwilligerspenning voor Flor Rafael 1990 vossenjacht

Het jaar 1993 betekende de komst van nieuwe liedjesbundels, een verhuurreglement voor Elburglaan en Kerkakkerstraat en een contributieverhoging: Bevers betalen nu ƒ 10,- per maand en overige speltakken ƒ 15,-, waar nog ƒ 8,- kampbijdrage bijkomt. Met de kerstbomenverkoop in december wordt het jaar afgesloten. In 1995 vond het groepskamp in Mook plaats in het thema 'Regenboogkamp'. Het jubileumjaar werd bovendien opgevrolijkt met een oudergroepsweekend in Steensel. Er werd een reünieweekend voor (oud)stafleden georganiseerd. Ook worden er een Fancy Fair en een sponsorloop georganiseerd, die naast wat verdiensten ook veel gezelligheid met zich meebrengen. In september 1996 is er wederom een oudergroepsweekend en het jaar daarop verhoogt de contributie naar ƒ 12,50 voor de Bevers en ƒ 17,50 voor de overige speltakken.

Jaren 'nul'
In 2000 wordt het jubileumjaar traditiegetrouw opgeluisterd met een groepskamp in Mook, het thema is dit keer 'Back to the future'. Bovendien is er een fietstocht op Koninginnedag, waarbij ook de ouders weer van harte welkom zijn. In 2002 gaan we over naar de euro, waardoor ook de contributie verandert naar € 9,50 per maand, € 7.,00 voor de Bevers en € 11,50 voor de Rowans. Een groepsdas kost voortaan € 7,50 en ook in 2004 stijgt de contributie met € 1,-. Het zestigjarige bestaan van de St. Rafaël in 2005 wordt gevierd met een groepskamp in, jawel: Mook. Het thema is dit keer 'Circus Raffelino', compleet met verdwenen circusdirecteur en diverse circusvoorstellingen. Het jaar wordt verder gevuld met activiteiten als Sint in Actie, een Fancy Fair en de verkoop van scoutingloten namens de Nationale Scoutingloterij. Het oudergroepsweekend van 2009 vindt plaats in Someren. In 2009 en 2010 organiseert de Rafaël samen met het Wereld Natuurfonds een themadag in het Philips van Lenneppark voor leden en kinderen uit de buurt. Succesvol voor de naamsbekendheid en ledenwerving. Het Apenfestijn uit 2009 wordt in 2010 herhaald met een Tijgerfestijn.

Rafael 2000 RS kamp Mook Rafael 2005 groepskamp Mook Raffelino Rafael 2009 Apenfestijn met WNF Rafael 2007 scouts en verkenners

Vanuit Scouting Nederland worden er een aantal veranderingen doorgevoerd: alle scoutinggroepen worden formeel verenigingen, ook de Rafel laat dit bij de notaris wijzigen. Daarnaast blijft er een 'beheerstichting' bestaan. In 2010 wijzigen de namen en de themaverhalen van alle speltakken, esta's, kabouters, verkenners, gidsen en rowans/sherpa's bestaan niet langer als officiële speltaknaam. De Rafaël verandert haar speltaknamen niet, om verwarring tussen de verschillende speltakken op de twee blokhutten te voorkomen. Ook de basiscursus wordt afgeschaft, vanaf 2010 wordt er gewerkt met competenties en vaardigheden.

Tot slot
En dan nadert nu het einde van de algemene geschiedenis van de Rafaëlgroep. Bij het schrijven van deze geschiedenis voor het "Historisch Raffeltje" is het jubileumjaar 2010 nog in volle gang. Wel hebben we er al een gezellig groepskamp op zitten in Neerpelt, België (tja, Mook zat al vol) met als succesvol thema 'Indianen'. Na de reünie van 30 oktober rest nog een eindejaarsactiviteit voordat de groep andermaal een jubileumjaar tevreden kan afsluiten. Het aantal kinderen is na wat magere jaren weer terug naar zo'n 100 jeugdleden en met zo'n 25 stafleden, 3 stagiaires, een groepsbestuur, een stichting én een trouwe groep van oud-(staf)leden om ons heen gaan we vol goede moed op weg naar de volgende 65 jaar scouting St. Rafaël!

 Rafael zwijnfestijn2010 Rafael voorzitters