EstasDe geschiedenis van de Esta's is begonnen als welpenspeltak oftewel horde van Scouting St. Rafaël. In 1947 ontstond de welpenhorde onder leiding van Akela Kneepkens en Baloe Verwey.De horde had in de jaren vijftig zoveel leden dat ze gesplitst werd in een de Dr. Poelshorde en de Henri Dunant horde.

 

Welpen vlogen over naar dezelfde troepen binnen de Rafaëltroep. Een soort scouting binnen de scouting dus. Dit duurde tot 1963 in dit crisisjaar voor de ledenaantallen werden de twee hordes weer bij elkaar gevoegd tot één Rafaëlhorde. Een horde werd geleid door een vrouwelijk staflid -Akela zoals in het jungleboek- en enkele assistentes. Stafleden uit de jaren zestig zijn onder andere Marlies Donkers, José van de Linden en Lies van Os de eerste ereakela van Eindhoven. 

In 1982 nam de groepsraad het voorstel aan om de welpen voortaan als gemengde speltak te laten draaien met welpen en kabouters. De spelvorm werd kabouterverhaal Bambilië. Sommige leiders bleven in de praktijk wel hun Akela of Baloe naam houden. Dit gemengd draaien was in de jaren ervoor uitgebreid onderzocht. Toch bleef bezorgdheid verwoord als 'denk goed na waar je aan begint!' en 'is het terug naar niet-gemengd draaien mogelijk?' niet van de lucht. Het stemmingsvoorstel werd met 19 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen.

Estas 1948 Grijze Nest Estas 1984 KaWeKe estas10 estas 2003 zomerkamp Duizel

In augustus 1982 ging de St. Rafaëlhorde gemengd draaien, vanaf februari 1983 kwamen er ook de eerste meisjes bij. In dat jaar wisselde de horde ook nogal eens van locatie. In mei moesten ze het hordehol aan de Gagelstraat verlaten en deelden ze tijdelijk het Hordehol aan de Kerkakkerstraat met de Rafelhorde. In januari 1976 verhuisden ze naar de Maria van Bourgondiëlaan. Vervolgens gingen ze in 1980 naar de Elburglaan waar ze nu nog altijd draaien. Namen van stafleden uit die jaren zijn Els Heesakkers, Marleen van Luytelaer, Rita Veeneman, Petra Heymans en Els Schellens.

In 1985 kwam het gemengd draaien van de speltak ter sprake. Dit in navolging van de welpen St. Rafaëlhorde die in 1983 al meisjes toelieten. Ook de kabouters Elburglaan lieten sinds kort jongens toe. Vanwege staftekort draaiden de welpen met ongeveer 17 jongens en kabouters met 15 leden al regelmatig samen. In 1986 was dat elke week, van februari tot en met het zomerkamp. Vanaf september 1986 werden na stemming in de groepsraad de speltakken officieel samengevoegd. De gemengde speltak bleef de naam welpen Tarcisiushorde hanteren en speelden het welpenthema.

De jaren erna bleef zowel het ledenaantal als het aantal actieve stafleden schommelen. In 2001 gingen de welpen samen met de Esta´s op kamp in Oosterbeek vanwege het lage ledenaantal (5). In 2003 werd er regelmatig samen gedraaid vanwege het lage aantal welpen stafleden. In die jaren trok het ledenaantal weer aan tot 27, de laatste jaren is het weer lager, vooral doordat er veel woningen in de directe omgeving gesloopt zijn.

estas 2006 Halloween estas 2002 Winterweekend Eersel estas 1985 groepskamp Mook Kaweke 2 estas09