stafGeen scoutinggroep ter wereld kan zonder ze: 'stafleden' oftewel 'de leiding'. Wat zou een scoutingmiddag zijn zonder programma? Waarschijnlijk niet veel soeps. Gelukkig heeft onze vereniging een bijzonder team van stafleden die, onder het mom van ‘hobby', programma's verzorgen en kampen draaien. Het Raffeltje dook onder in hun wereld en had de unieke kans deze apensoort van dichtbij mee te maken.

Vraag…
Gelukkig staan zij er nooit alleen voor; elke speltak is voorzien van een enthousiast team. Samen bereiden zij programma's voor en begeleiden ze deze. Elke team heeft bovendien een heuse penningmeester(es), die de zorg draagt over de financiën van de speltak, een materiaalman of –vrouw, die de zorg draagt over (het onderhoud van) het materiaal van de speltak en vaak ook een secretaris of oudercontact, die zorgt voor de communicatie met ouders en zaken als ledenlijsten. Ondanks het feit dat enkele jeugdige leden er nog niet overtuigd van zijn, geschiedt dat alles op vrijwillige basis. De hamvraag ligt dan natuurlijk voor de hand: hoe krijg je mensen zo gek (zie afbeelding), om vele uren per week in de scouting te steken?

… en antwoord
Vooropgesteld: kampvuurgesprekken met stafleden hebben ons geleerd dat je, om het antwoord op deze lastige vraag te kunnen begrijpen, eigenlijk onderdeel van het geheel moet zijn. Ze beschrijven een soort drive die ze van binnen voelen, een gevoel van saamhorigheid en plezier, dat hen jaar in jaar uit enthousiast maakt voor de scouting. Een, al dan niet met andere stafleden gedeeld, verleden als jeugdlid is vaak een eerste stap geweest. Zoals elders in het Raffeltje het doorschuifproces van overvliegen is geschetst, geldt dat ook voor de oudste Rowans/Sherpa's; zij vliegen, als we geluk hebben, door naar een stafteam. De weg is lang voor een jonge Bever, maar, geloof ons op ons hart, hij is het waard. Goed, tot zover het serieuzere gedeelte van dit stuk, er moet uitaard ook nog wat pikants verteld worden teneinde u, de lezer, geboeid te houden en onze reputatie als opinie-vormend, trendy blad hoog te houden. Daarom tot slot…

staf1 staf2 staf4 zomerkamp9

Een St.Rafaëlstaf ‘Wist u dat..?'-kwartet
… er een leidend figuur binnen onze vereniging te vinden is, die sterke gelijkenissen vertoont met Rafiki, de wijze oude aap uit de film ‘The Lion King'? Ook hij weet ons met succes, net als Rafiki, d.m.v. wijze uitspraken naar de oplossingen van onze yoghurtproblemen te leiden. Met het oog op onze persveiligheid schrijven we geen naam, wel een acrostichon.

… de gemiddelde leeftijd van het St. Rafaël-stafgilde ergens vooraan in de twintig moet liggen, en dat dit erg jong is vergeleken met andere scoutinggroepen? We zijn er zelfs trots op, dat zoveel jonge mensen zich zo verbonden voelen met de groep dat ze elk weekend uit hun studentensteden en stamkroegen naar ons wederkeren.

… ze een hechte, warme club vormen, die buiten scouting om ook met elkaar omgaan? Menig Rafaëlhuwelijk is inmiddels gesloten, maar ook gezellige (stap)avondjes en dagjes uit zijn niet weg te denken uit de Rafaëlcultuur, die zij samen (uit)dragen.

… St.Rafaël-stafleden een unieke apensoort vormen, die aan allerlei kenmerken te herkennen zijn? Zo leven zij op zaterdag uitsluitend op koffie en frietjes, plagen ze graag de stafleden van de andere blokhut als de kans zich voordoet en verder dragen onze stafleden een trots(e Rafaëltrui/shirt) met zich mee, die andere groepen doet sidderen van angst bij het horen van onze naam alleen al. Bovendien passen ze op de een of ander manier altijd in het plaatje dat zich in je hoofd vormt bij de woorden: maf, stink, rook en vrolijkheid.

staf6 zomerkamp8 staf7 zomerkamp5