Lid zijn

Communicatie
De communicatie tussen de scouting en leden en hun ouders loopt in eerste instantie via de speltakken. Ze mailen of hebben een groepsapp of geven briefjes mee. Vragen of opmerkingen? Stuur een mailtje, app of bel een van de stafleden. Het kan natuurlijk voorkomen dat er iets speelt waar ouders het liever met iemand anders over hebben. Neem dan contact op met het bestuur. Zie verder de contactgegevens.

Afmelden
We zorgen elke week voor een leuk programma, afgestemd op het aantal leden. We weten graag vooraf hoeveel mensen er komen, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Meld je dus af als je een keertje niet kunt komen, of vraag of je ouders dat doen. Afmelden kan via de mail, app, telefonisch of natuurlijk persoonlijk.

Op kamp
Buiten de bijeenkomsten op zaterdag gaan alle speltakken elke zomer op kamp. De Bevers gaan een weekend weg, een paar weken voor de zomervakantie. De andere speltakken gaan de eerste week van de zomervakantie. Het is heel spannend en gezellig om een hele week met je speltak op pad te gaan. Voor veel scoutingleden is het zomerkamp dan ook het hoogtepunt van het scoutingjaar! Buiten de zomerkampen gaan de speltakken meestal ook nog minstens één keer per jaar een weekend weg. De kosten van de kampen zitten bij de contributie inbegrepen, er wordt geen extra bijdrage gevraagd. Als je halverwege het jaar lid wordt, is er voor dat jaar wel een eenmalige bijdrage.

Overvliegen
Wanneer je ouder wordt, ga je over naar de volgende speltak. Dit noemen we overvliegen en dat doen we één maal per jaar. Als je vóór 1 oktober 7 jaar bent, vlieg je van de Bevers over naar de Welpen of Esta’s. Als je dan 11 jaar bent, vlieg je van de Welpen naar de Scouts of van de Esta’s naar de Verkenners. Ben je 15 jaar dan ga je van de Scouts en Verkenners naar de Explorers. En op de 18de kun je staf worden als je dat leuk lijkt. Je gaat dan bij een aantal speltakken stage lopen om te kijken wat het beste bevalt.

Het Rafaël lied
Natuurlijk hebben we ook een eigen scoutinglied:
Waar wij ook zijn in het oost of het west,
wij trekken met elkaar.
Door het weide land met zijn bossen en zijn hei,
want het avontuur lokt daar.
Wij dragen het lied van de vriendschap voort
en helpen elkaar zoals het hoort.
Al is het ’s morgens vroeg of ’s avonds laat,
onze leus is wees paraat.
Rafaël Rafaël Rafaël Rafaël
Hier hoort u onze yell:
R. A. F. A. E. L. Rafaël
We hebben de R, we hebben de A, we hebben de F,
we hebben de A, we hebben de E, we hebben de L,
RAFAËL