Contributie

Contributie
De contributie voor onze scouting verschilt per speltak:
• Bevers € 9,00 per maand, vanaf 1 januari 2023 € 10,00
• Welpen, Esta’s, Scouts, Verkenners € 11,50 per maand, vanaf 1 januari 2023 € 14,00
• Explorers € 13,00, vanaf 1 januari 2023 € 15,50
• Stam € 12,00 per maand
Kampen, weekenden en regio-activiteiten zijn bij de contributie inbegrepen.

Betalingsgegevens
• Rekeningnummer: NL29RABO0154678740
• Van: Scouting St. Rafaël te Eindhoven
• Vermeld: voor- en achternaam van het lid, de speltak(ken) en de maand

Bijzonderheden contributie
• Betaal de contributie voor de 1ste van de maand.
• Het is niet mogelijk contant te betalen, via automatische incasso of acceptgiro.
• De contributie loopt het hele jaar door, dus ook tijdens de zomervakantie.
• Voor nieuwe leden geldt een eenmalige kampbijdrage voor het zomerkamp van € 7,50 per maand voor de maanden oktober tot de ingangsdatum van het lidmaatschap.
• Maak deze kampbijdrage apart over en vermeld: kampbijdrage, naam en speltak van het kind.
• Nieuwe bevers betalen geen kampbijdrage, zij gaan maar éénmaal per jaar op weekend.
• Betaal per jeugdlid apart.
• Als er drie of meer kinderen uit één gezin lid zijn, dan is het jongste kind gratis lid.
• Na het overvliegen kan de hoogte van de contributie wijzigen. Betaal vanaf oktober het bedrag van de nieuwe speltak.
• Geef einde lidmaatschap door aan de stafleden van de speltak. Zij geven dit door aan de administratie.
• De contributie stopt per einde van de maand van opzegging.
• We houden je op de hoogte van veranderingen in de contributie of administratie.

Geld hoeft geen spelbreker te zijn
Bij scouting horen alle kinderen erbij. Geld mag daarbij geen spelbreker zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning. Bijvoorbeeld een bijdrage aan de contributie, het uniform of de kampeeruitrusting. Dit kan vanuit stichting Leergeld, Samen voor alle kinderen of scouting Nederland.

Vragen?
Heb je vragen over de contributie of de betaling? Neem dan contact op met onze contributiebeheerder via contributie#scouting-strafael.nl.