Geschiedenis

Net na de oorlog was er een grote behoefte aan jeugdwerk. Op 19 juli 1945 richtte kapelaan Verschuuren van de St. Trudoparochie samen met  hopman Van Eijck en vaandrig Dresen een verkennerstroep. De naam van de groep is door de aalmoezenier aangedragen omdat de aartsengel Raphaël in het boek Tobias van het oude testament een echte verkennersrol speelt.

Het aantal leden steeg snel en in 1947 bestond de groep uit twee troepen (Verkenners), twee hordes (welpen) en een stam. Dat waren alleen jongens, de St. Trudoparochie richtte in 1945 een aparte groep op voor meisjes: scouting St. Lidwina met gidsen en kabouters.

Locatie
De eerste bijeenkomsten waren en een klein zaaltje onder het Patronaatsgebouw (De Ark). Na enkele maanden verhuisde de verkennerstroep naar de meisjesschool aan de Frederiklaan. Toen Pater Van Aken in 1946 als aalmoezenier bij de groep kwam, wilde hij een eigen troeplokaal voor de verkenners realiseren op grond van de kerk. Op 1 september 1947 werd de blokhut aan de Kerkakkerstraat ingewijd. Tijdens de bouw, moesten de verkenners om de beurt ‘s nachts waken, zodat er niks weggehaald werd. Zijn opvolger Kapelaan Michielsen breidde de blokhut uit met een welpenhut, het hordehol.