Contact

Scouting St. Rafaël bestaat uit de vereniging en een stichting.

Algemeen
Om spam te voorkomen staan er geen links naar e-mailadressen vermeld, vervang # door @.

Bestuur
Het bestuur van de vereniging regelt de dagelijkse gang van zaken en is het aanspreekpunt voor vragen van stafleden, ouders en anderen.
• E-mail: bestuur#scouting-strafael.nl
• Postadres: Kerkakkerstraat 32a, 5616HC Eindhoven
• Voorzitter: Marjon Boonen
• Penningmeester: Bert Cruts
• Secretaris: Astrid Boonen
• Groepsbegeleider: Inge Zwetsloot en Ellen van Dijk

Speltakken
De contactadressen van de verschillende speltakken zijn als volgt:
• Bevers Kerkakkerstraat: bevers#scouting-strafael.nl
• Bevers Elburglaan: bevers_elb#scouting-strafael.nl
• Esta’s: estas#scouting-strafael.nl
• Welpen: welpen#scouting-strafael.nl
• Verkenners: verkenners#scouting-strafael.nl
• Scouts: scouts#scouting-strafael.nl
• Explorers: explorers#scouting-strafael.nl

Stichting
De stichting bestaat uit ouders en (oud-)stafleden. De stichting zorgt voor het beheer en groot onderhoud van de blokhutten.
• E-mail: stichting#scouting-strafael.nl
• Voorzitter: Erik van der Linden

Blokhut en verhuur
De blokhut aan de Elburglaan wordt verhuurd aan andere scoutinggroepen, Jong Nederland en andere verenigingen. Zie pagina verhuur. Vragen? Stuur een e-mail.
E-mail: verhuur#scouting-strafael.nl
Verhuurder: Arno Rovers

Contributie
Heb je vragen over de contributie of de betaling? Kijk op de contributie-pagina op deze website. Of neem dan contact op met onze contributiebeheerder via contributie#scouting-strafael.nl.

Website
Opmerkingen, tips of complimenten over de website? Of wil je wat aanvullen? Stuur een mailtje naar webmaster#scouting-strafael.nl.

Foto’s
Leuke foto’s voor ons foto-album op de website? Mail de foto’s, bij voorkeur via een link. Zorg dat het mailtje niet groter dan 10 MB is. Mail naar: foto#scouting-strafael.nl